خ

Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,有限公司

نمایشرست

Changzhou Welldone机械技术公司。

این کارخانه در سال 2010 تاسیس شد ، ما بیش از 50 کشور در جهان صادر شده ایم و بیش از 120 کاربر معمولی داریم.

Welldone Technology اصرار دارد که روی کیفیت خوب و خدمات عالی با قیمت مناسب کار کند.تجهیزات ما دارای گواهینامه CE ، گواهینامه ISO و ASME است.علاوه بر این ، ما برای ارائه راه حل کامل بسته در صنایع مختلف تجربه داریم.

Welldone Technology。

贵金شطمیک已

Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,有限公司

Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,有限公司

شرکت ما

------ 2010年,ایstکارخا便خطد¢执行

------ 2011年،急

------ 2012年,,已,,،sthipecnyیقd 201,حجحج已

------ 2013年،急

------ 2015年,,,已,,voumeاززززstally20m.20m.ی,یطط,,,,,,购

------ 2018年,,حجsthipecny،dlyشëففز已

------ 2019年,告证,گگگگlistianش,,,,,,،援者。

-----------------------------------------ثثززززحقحقحقثثثثثخخخstalenth,گگگstiminthistect

Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltd Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltd Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltd Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltd Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltd Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltd Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltd Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltd Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltd
1 2 3 4 5. 6. 7 8. 9.
شرکت اطلاعات

صفح

آمر敦

آمر敦

اار设

ج主义شقیآآ

صا样ک了

شش幕ججج

ف歇ش了

&stellow:Welldone技术

ککک援者:30〜50

ف厄ش3000000-5000000

2010年

صا样ککا号:50%-60%

证书:CE,ISO9001

گ到达

محص执行了。

Changzhou Welldone Machinery Technology Co. Changzhou Welldone Machinery Technology Co. Changzhou Welldone Machinery Technology Co. Changzhou Welldone Machinery Technology Co.