αρχικήσελίδα

Changzhou Welldone机械技术有限公司

πιστοποίηση
κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.
κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.
αναθεωρήσειςπελατών
■στεγνωτήραςκαι颗粒剂λειτουργούνκαλό,καλοψημενος!!

- YunεκτάριοByung

Όλοι οι στεγνωτήρας ψεκασμού, ξηρότερος, κωνικός κενός ξηρότερος και διπλός αναμίκτης βιδών δίσκων είναι κατάλληλοι, είμαι ευ​​χαριστημένος από τους, θα επιδιώξω μερικούς άλλους εξοπλισμούς από σας σύντομα

- - 马诺尔

καιηποιότητακαιη为η∂ρεσίαείναιμεγάλες,είστεαξιόπιστοςφίλος事故。:)

- 乔治·克莱门特(George Clemente)

είμαι在线聊天
QCπροφίλ

-παρέχουμετηνελε支θερηΔοκιμήγιμήγιμήγιμή

Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltdέλεγχοςποιότητας0

Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltdέλεγχοςποιότητας1

-εργαζόμαστεστηΔοκιμήσυγκόλλησησησηςγιαναααακαλύψουμετιςκαλύτερεςπαραραμέαμέμέ

Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltdέλεγχοςποιότητας2

Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltdέλεγχοςποιότητας3

-κάνουμετηΔοκιμήυδραυλικήςπίεσηςγιαναπιστοποποιήσουμετηΔύναμηκαμηκατασκευής

Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltdέλεγχοςποιότητας4

-centhingδουμετηΔοκιμεηλεκτρική微

Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltdέλεγχοςποιότητας5

-κάνουμετηντρέχονταςδοκιμήπριναπότηναποστοστολήγιανανασιγουρευρευτ奥谢ύμε为

Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltdέλεγχοςποιότητας6

πιστοποιήσεις
 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:专利

  αριθμός:1-50

  ημερομηνίαέκδοσης:2016-03-11

  ημερομηνίαλήης:2036-03-10

  πεδίοεφαρμογής /范围:干衣机和颗粒机

 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:高科技,学分公司

  αριθμός:1-8

  ημερομηνίαέκδοσης:2012-12-14

  ημερομηνίαλήης:2032-12-13

 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:CE

  αριθμός:M.2019.206.C3972

  ημερομηνίαέκδοσης:2019-12-12

  ημερομηνίαλήης:2024-12-11

  πεδίοεφαρμογής /范围:

  πουεκδίδονταιαπ叫:UDEM国际认证审核培训中心行业和贸易公司

 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:CE

  αριθμός:M.2019.206.C3973

  ημερομηνίαέκδοσης:2019-12-12

  ημερομηνίαλήης:2024-12-11

  πεδίοεφαρμογής /范围:ZXHG螺旋混合真空烘干机雷竞技raybet入口进入

  πουεκδίδονταιαπ叫:UDEM国际认证审核培训中心行业和贸易公司

 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:ISO9001:2015

  αριθμός:QAIC / CN / 200749

  ημερομηνίαέκδοσης:2021-01-05

  ημερομηνίαλήης:2024-01-04

  πεδίοεφαρμογής /范围:干衣机,颗粒机,搅拌机,破碎机

  πουεκδίδονταιαπ叫:质量保证国际

 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:CE

  αριθμός:M.2019.206.C3974

  ημερομηνίαέκδοσης:2019-12-12

  ημερομηνίαλήης:2024-12-11

  πεδίοεφαρμογής /范围:干颗粒

  πουεκδίδονταιαπ叫:UDEM国际认证审计培训中心行业和贸易公司有限公司

 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:CE

  αριθμός:M.2019.206.C3975

  ημερομηνίαέκδοσης:2019-12-12

  ημερομηνίαλήης:2024-12-11

  πεδίοεφαρμογής /范围:皮带烘干机

  πουεκδίδονταιαπ叫:UDEM国际认证审计培训中心行业和贸易公司有限公司

 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:CE

  αριθμός:M.2019.206.C3976

  ημερομηνίαέκδοσης:2019-12-12

  ημερομηνίαλήης:2024-12-11

  πεδίοεφαρμογής /范围:鼓烘干机

  πουεκδίδονταιαπ叫:UDEM国际认证审计培训中心行业和贸易公司有限公司

 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:CE

  αριθμός:M.2019.206.C3977

  ημερομηνίαέκδοσης:2019-12-12

  ημερομηνίαλήης:2024-12-11

  πεδίοεφαρμογής /范围:喷雾干燥机

  πουεκδίδονταιαπ叫:UDEM国际认证审计培训中心行业和贸易公司有限公司

 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:CE

  αριθμός:M.2019.206.C3978

  ημερομηνίαέκδοσης:2019-12-12

  ημερομηνίαλήης:2024-12-11

  πεδίοεφαρμογής /范围:雷竞技raybet入口进入真空双圆锥干燥机

  πουεκδίδονταιαπ叫:UDEM国际认证审计培训中心行业和贸易公司有限公司

 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:CE

  αριθμός:M.2019.206.C3979

  ημερομηνίαέκδοσης:2019-12-12

  ημερομηνίαλήης:2024-12-11

  πεδίοεφαρμογής /范围:二维混合器

  πουεκδίδονταιαπ叫:UDEM国际认证审计培训中心行业和贸易公司有限公司

 • κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.

  πρότυπο:CE

  αριθμός:M.2019.206.C3979

  ημερομηνίαέκδοσης:2019-12-12

  ημερομηνίαλήης:2024-12-11

  πεδίοεφαρμογής /范围:雷竞技raybet入口进入真空桨式干衣机

  πουεκδίδονταιαπ叫:UDEM国际认证审计培训中心行业和贸易公司有限公司

στοιχείαεπικοινωνίας
Changzhou Welldone Machinery Technology Co.,Ltd

Barney Wang先生

τηλ。::+86 15895071546

στείλετετοερώτημάσαςαπευθείαςσεεμάς ((0/ 3000)