από: Απαιτούμενεςπληροφορίες
Να:

巴尼王常州威多机械科技有限公司

Θέμα:
Τοθέμασαςπρέπειναείναιμεταξύ10 - 255χαρακτήρων!
Μήνυμα:
Τομήνυμασαςπρέπειναείναιμεταξύ20 - 3.000χαρακτήρες!
ΤιμήκαιΌροιΠληρωμή
π,χ。10.000 /τεμ
ΠροδιαγραφέςΠεριγραφήΕταιρείαςΠαράδοσηΧρόνος)
Απαντήστε∞∞∞α σ∞∞24 ώρες。
Στείλτεμουμέσδω邮件ύοφορέςτηνεβδομάδαενημερώσειςσχετικάμετιςτελευταίεςπληροφορίεςπροϊόντοςκαιπρομηθευτή。