ΑρχικήΣελίδα

常州威多机械科技有限公司Εταιρικό Προφίλ

ΕταιρικόΠροφίλ

Ηκαλοψημέντη有限公司εχνολογίαςμηχανημάτων常州,ΕΠΕπαρέχειεπαγγελματικάτοδιαφορετικόείδοςστεγνωτήρωνκαι制粒机。

Τοεργοστάσιοιδρύθηκετ2010οέχουμεεξαχθείάνωτων50χωρώνστονκόσμο,καιέχουμεπερισσότερουςαπό120χαρακτηριστικούςχρήστες。

Ηκαλοψημένητεχνολογίαεπιμένειεργαζόμενοςστηνκαλήποιότητα,τοπυπηρεσίαμετηλογικήτιμή。ΟεξοπλισμόςμαςείναιCEεπικυρωμένο,ISOεοπικυρωμένοςκαιASMEεπικυρωμένο。Αυτόπουείναιπερισσότερος,εμείςέχειτηνεμπειρίαγιαναπαρέχειολόκληρητηλύσησυσκευασίαςστιςδιαφορετικέςβιομηχανίες。

Καλωσορίστε στην ΚΑΛΟΨΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ。

Φαίνομαιπροςταεμπρόςμιαμακροπρόθεσμησυνεργασίαμεσας!

Κίνα常州威通机械科技有限公司Εταιρικό Προφίλ 0

Κίνα常州威通机械科技有限公司Εταιρικό Προφίλ

Προβολή περισσ τερα για μα ζ
ηεπιχείρησήμας

2010年-τοτοεργοστάσιοιδρύθηκεαπόδύομέλη

2011年,喜怒哀痛

-2012年,σπάσιμοόγκουπώλησηςμέσωδέκαεκατομμύριο元,καιτομέλοςεπιχείρησηςπουαυξάνεταισε7ανθρώπους

2013年-τοπαίρνουμετοπρώτοδίπλωμαευρεσιτεχνίαςτεχνολογίαςμας

-2015年,σπάσιμοπωλήσεων状μέσωείκοσιεκατομμύριο元,μέλοςεπιχείρησηςπουαυξάνεταισε20ανθρώπους

-2018年,σπάσιμοόγκουπωλήσεωνμέσωτριάνταεκατομμύριο元,μέλοςεπιχείρησηςπουαυξάνεταισε30ανθρώπους

2019年-τοαγοράσαμεέναμεγαλύτεροεργοστάσιολόγωτηςεπέκτασηςπαραγωγής。

——Μέχριτώρα,είμαστεκύριοιπερισσότερωναπό20διπλωμάτωνευρεσιτεχνίαςκαιτωνπιστοποιητικώνCE、έχουμεεξαχθείάνωτων50χωρώνκαιέχουμεπερισσότερουςαπό120χαρακτηριστικούςυπερπόντιουςχρήστες

常州威多机械科技有限公司 常州威多机械科技有限公司 常州威多机械科技有限公司 常州威多机械科技有限公司 常州威多机械科技有限公司 常州威多机械科技有限公司 常州威多机械科技有限公司 常州威多机械科技有限公司 常州威多机械科技有限公司
1 2 3. 4 5 6 7 8 9
ΣτοιχείαΕταιρίας

ΚύριαΑγορά

ΒόρειαΑμερική

ΝότιαΑμερική

ΑνατολικήΕυρώπη

ΝοτιοανατολικήΑσία

ΕίδοςΕπιχείρησης

Κατασκευαστής

Εξαγωγέας

ΕταιρείαΕμπορίας

Πωλητής

Μάρκες:ΚΑΛΟΨΗΜΕΝΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑριθμόςΥπαλλήλων:30~50

Ετήσιεςπωλήσεις:3000000 - 5000000

ΙδρύθηκεΈτος:2010

Εξαγωγήpc:50% - 60%

证书:CE、ISO9001

Πιστοποιητικά

ταπροϊόνταμαςέχουνπεράσειπολλάπιστοποιητικά。

Κίνα常州威通机械科技有限公司Πιστοποιήσεις Κίνα常州威通机械科技有限公司Πιστοποιήσεις Κίνα常州威通机械科技有限公司Πιστοποιήσεις Κίνα常州威通机械科技有限公司Πιστοποιήσεις